...

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๔๗ คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แนะนำหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง และบุคลากร กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมประดิษฐ์สมุดทำมือ เกมบิงโก เกมลูกบอลดนตรีมีสาระ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านแล้วดีมีบอกต่อ” เป็นหนังสือเคลื่อนที่ที่นำไปบริการสู่สถานศึกษาและชุมชน

(จำนวนผู้เข้าชม 776 ครั้ง)