...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกรัก ตรัง
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คุณครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกรัก ตรัง จำนวน ๗ คน ได้เข้าทำกิจกรรมค่ายลูกรักครั้งที่ ๔๔ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องรักการอ่าน หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง โดยมีนางตรีทิพย์ บัวริน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ การเล่านิทาน และชมสื่อการเรียนรู้

(จำนวนผู้เข้าชม 640 ครั้ง)