...

ราชทูตไทยไปปักกิ่ง

ชาลี  เอี่ยมกระสินธุ์.  ราชทูตไทยไปปักกิ่ง.  พิมพ์ครั้งที่ ๑. ชัยศิริการพิมพ์ : นนทบุรี, ๒๕๒๐.

    ในสมัยรัชกาลที่ ๔  ได้ส่งราชทูตไปเยือนประเทศจีนเพื่อหวังทางการค้าและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยใช้เรื่อกำปั่นใหญ่เดินทางไปคือ เรือ “วิทยาคม” และเรือ “สยามพิภพ” ซึ่งจะมีพระราชส์นพร้อมสิ่งของไปถวายพระเจ้ากรุงปักกิ่ง เรียกว่าเครื่องราชาบรรณาการ “จิ้มก้อง” และจะมีการต้อนรับคณะทูตานุทูตอย่างสมเกียรติ ทั้งที่พัก อาหารคาวหวาน และการบริการต่าง ๆ 

(จำนวนผู้เข้าชม 531 ครั้ง)