...

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ครั้งที่ ๑ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๓)

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
 
ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

(จำนวนผู้เข้าชม 712 ครั้ง)