...

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ครั้งที่ ๓


โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔
 
ณ โรงเรียนบ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

(จำนวนผู้เข้าชม 705 ครั้ง)