...

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ครั้งที่ ๔

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
 
ณ โรงเรียนบ้านเขากอบ ตำบลเขากอบ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

(จำนวนผู้เข้าชม 677 ครั้ง)