...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๑


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ
วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ วัดเขาปินะ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

(จำนวนผู้เข้าชม 731 ครั้ง)