...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๒

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ
วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔
ณ วัดควนขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

(จำนวนผู้เข้าชม 629 ครั้ง)