...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ครั้งที่ ๔


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ
วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ วัดไทรงาม ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

(จำนวนผู้เข้าชม 669 ครั้ง)