...

นำชมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง (12 ก.ค. 62)
นำชมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ -​๑๑.๓๐ น.          นางตรีทิพย์ บัวริน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง ได้บรรยายและนำชมงานบริการให้แก่ครูและนักเรียนชุมนุมกดไลค์การอ่าน กดแชร์ความรู้จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ ซึ่งมีคุณครูอุดมพร มะนะโส เป็นผู้ควบคุมและดูแลนักเรียนในการเยี่ยมชมครั้งนี้

(จำนวนผู้เข้าชม 655 ครั้ง)