...

ประชุมวิชาการ
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางตรีทิพย์ บัวริน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ "Innovations Start @Library ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นนวัตกรรม" โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องวัฒนธรรมการอ่าน:การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย" ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

(จำนวนผู้เข้าชม 380 ครั้ง)