...

นิทรรศการ หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"
นิทรรศการ หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในรัชกาลที่ ๑ - ๑๐ บรรยายเป็นร้อยกรองประเภทกลอนแปด จำนวน ๔ บท แต่งโดยอาจารย์เจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พร้อมขอแนะนำหนังสือดีๆ มีคุณค่าที่ควรค่าแก่การอ่านครบทุกรัชกาล
นิทรรศการ หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"  เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในรัชกาลที่ ๑ - ๑๐  บรรยายเป็นร้อยกรองประเภทกลอนแปด จำนวน ๔ บท   แต่งโดยอาจารย์เจษฎาภรณ์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พร้อมขอแนะนำหนังสือดีๆ มีคุณค่าที่ควรค่าแก่การอ่านครบทุกรัชกาล

 

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 1774 ครั้ง)