มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ
คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน ๓๐ คน ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

(จำนวนผู้เข้าชม 863 ครั้ง)