นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทัศนศึกษาหอสมุดแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๕๐ คน และอาจารย์

ทัศนศึกษาสำนักหอสมุดแห่งชาติ

 

 

 

นางอัจฉรา จารุวรรณ หัวหน้าห้องหนังสือหายาก

บรรยายการให้บริการ และการอนุรักษ์หนังสือหายาก

 

นายจุง ดิบประโคน นักเอกสารโบราณชำนาญการ 

บรรยายการให้บริการ และการสำรวจเอกสารโบราณ

(จำนวนผู้เข้าชม 950 ครั้ง)