ขอเชิญร่วมกิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2557
หอวชิราวุธานุสรณ์ ได้จัดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในฯ รัชกาลที่ ๖ "กิจกรรมทวีปัญญา" ประจำปี ๒๕๕๗
 
- ครั้งที่ ๑ การเสวนาและแสดงขับร้อง "เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่่ ๖" ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ
 
- ครั้งที่ ๒ การเสวนาและการแสดงลิเก เรื่อง "พระหันอากาศ" บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ
 
** วิทยากรและนักแสดงทั้ง ๒ ครั้ง โดย นายกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ และคณะ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม
 
โทร ๐๙ ๘๒๗๑ ๖๓๑๙

(จำนวนผู้เข้าชม 693 ครั้ง)