หนังสือแนะนำ : รักที่สุดคือ “ในหลวง” ห่วงที่สุดคือ “แผ่นดิน”
นามศัพท์ “ในหลวง” เป็นคำที่ใช้เพื่อหมายถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของคนไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์คือในหลวงที่ปวงชนชาวไทยรักและเทิดทูนอย่างสูงสุด พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ทวยราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย พระราชหฤทัยอย่างไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยมาตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อทรงแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้ดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้ รวบรวมพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่โดดเด่นอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทย การต้อนรับอาคันตุกะระหว่างประเทศที่สำคัญ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ได้จัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน หากท่านใดสนใจ ขอเชิญอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
จัดทำโดย นางอุษา ลีลามโนธรรม เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง)