ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปัรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 812 ครั้ง)