...

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีนางสาวกรพินธุ์ ทวีตา หัวหน้ากลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ เป็นวิทยากร

 

(จำนวนผู้เข้าชม 461 ครั้ง)