...

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุให้แก่นักจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 -24 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560  อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการเปิดงาน และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานจดหมายเหตุ และแนวทางในการปฏิบัติงาน นางสาวนันทกา พลชัย ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวรายงาน 

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 531 ครั้ง)