...

ภาพเก่าจากฟิล์มกระจก Old Picture from Glass Plate Negatives

องค์ความรู้ : ภาพเก่าจากฟิล์มกระจก
Old Picture from Glass Plate Negatives

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่ทุ่งพญาไท ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังพญาไท (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
The Royal Ploughing Ceremony at Thung Phaya Thai field, south of Phya Thai Palace (It is now Phra Mongkutklao Hospital)

ภาพ/ข้อมูล : หนังสือฟิล์มกระจกฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 157 ครั้ง)