...

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขยายเวลาการรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขยายเวลาการรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ โทร 0 2282 8423 ต่อ 143, 145 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ inbox เพจ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 637 ครั้ง)