...

วันนี้ในอดีต : วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ ๒ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทย


(รหัสเอกสาร ฉ/ร/๑๗๔)

(จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง)