...

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และพัสดุ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๔ รายการ ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(จำนวนผู้เข้าชม 128 ครั้ง)