...

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านการจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(จำนวนผู้เข้าชม 295 ครั้ง)