...

นิทรรศการเสมือนจริง เรื่อง “องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย"
นิทรรศการเสมือนจริง เรื่อง “องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๕
“องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย"
เข้าสู่นิทรรศการเสมือนจริง ขอเชิญทุกท่านรับชม
https://princess-sirindhorn.web.app/
 
          เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๕ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดทำนิทรรศการเสมือนจริง เรื่อง “องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา รวมทั้งทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติเสมอมา 
 
#วันอนุรักษ์มรดกไทย
#สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
#เอกสารจดหมายเหตุ

(จำนวนผู้เข้าชม 641 ครั้ง)