...

พระราชกรณียกิจในการบริหารจัดการน้ำ (ตอนที่ ๓) : การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ
พระราชกรณียกิจในการบริหารจัดการน้ำ (ตอนที่ ๓) : การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ
การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ เป็นการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำปิดกั้นลำน้ำธรรมชาติระหว่างหุบเขาหรือเนินสูงที่บริเวณต้นน้ำของลำน้ำสายใหญ่หรือตามแควสาขา เพื่อกักกั้นน้ำที่ไหลมามากในฤดูน้ำหลาก เก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อน ทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำขนาดต่าง ๆ เรียกว่า “อ่างเก็บน้ำ” ซึ่งน้ำที่เขื่อนเก็บกักไว้นี้จะระบายออกจากอ่างเก็บน้ำทีละน้อย ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายด้าน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนต่าง ๆ ด้วยเขื่อนเก็บกักน้ำในหลายท้องที่ เขื่อนเก็บกักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดใหญ่ที่ช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ดี เช่น เขื่อนเก็บกักน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งลำน้ำแม่งัดและแม่น้ำปิงจนถึงตัวเมืองเชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดี


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 963 ครั้ง)