...

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บไมโครฟิล์ม และตู้เลื่อนบานกระจก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(จำนวนผู้เข้าชม 281 ครั้ง)