...

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศ อาคาร ๓ และอาคาร ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(จำนวนผู้เข้าชม 203 ครั้ง)