...

วันนี้ในอดีต : วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 328 ครั้ง)