...

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 250 ครั้ง)