...

หนังสือพระฉัตรเกล้าของชาวไทย The Esteemed King of Thai People
หนังสือพระฉัตรเกล้าของชาวไทย
The Esteemed King of Thai People
หนังสือที่รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นภาพแห่งความประทับใจของปวงชนชาวไทย พร้อมคำบรรยายภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคา ๔๕๐ บาท ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ https://bookshop.finearts.go.th
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 713 ครั้ง)