...

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 311 ครั้ง)