...

เขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี) แหล่งผลิตไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเครื่องบินพระที่นั่งจากสนามบินเชียงใหม่ ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
รหัสเอกสาร ภ หจภ สบ ๒.๓/๓๗(๑๗)


เขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี)
แหล่งผลิตไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณ เขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง ๒๕๐ เมตร สูง ๑๕๔ เมตร ยาว ๔๖๖ เมตร ความกว้างของสันเขื่อน ๖ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุสูงสุด ๑๓,๔๖๒ ล้านลูกบาสก์เมตร จัดเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่และสูงสุดในเอเชียอาคเนย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๔ การก่อสร้างในระยะแรกประกอบด้วยงานก่อสร้างตัวเขื่อน ระบบส่งไฟฟ้า และอาคารโรงไฟฟ้า ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๑ และ ๒ กำลังการผลิตเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม และ ๑๕ มิถุนายน ๒๐๕๗ ตามลำดับ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗

รหัสเอกสาร ภ หจภ สบ ๒.๓/๓๗(๑๖)รหัสเอกสาร ภ หจภ สบ ๒.๓/๓๗(๕)


รหัสเอกสาร ภ หจภ สบ ๒.๓/๓๗(๙)

ข้อมูล : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 1342 ครั้ง)