...

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง พ.ต.อ.อำนวยพันธ์ นิลน้อย ผกก.สภ.คลองห้า ร่วมงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง)