...

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต่อการใช้ในราชการ จำนวน ๓๙ รายการ ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(จำนวนผู้เข้าชม 545 ครั้ง)