...

กิจกรรม “Big Cleaning Day”
วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางกมลชนก ชวนะเกรียงไกร นักจดหมายเหตุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ และสวยงาม ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 846 ครั้ง)