...

องค์การบริหารส่วนตำบลเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคาร ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๕ คน เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 1493 ครั้ง)