...

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางกมลชนก ชวนะเกรียงไกร นักจดหมายเหตุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยนายทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๓ นางสาวกัญณศมนต์ ภู่ธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นางสาวนวลพรรณ นาคปรีชา นักจดหมายเหตุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 854 ครั้ง)