...

เจ้าหน้าที่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนงานจดหมายเหตุ
วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนงานจดหมายเหตุ ณ หอจดมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 508 ครั้ง)