...

น้อมรำลึก ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร่วมน้อมรำลึก ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการบริจาคหนังสือเพื่อมอบให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 595 ครั้ง)