...

จดหมายเหตุเฉลิมพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
  • ย้อนกลับ
  • จดหมายเหตุเฉลิมพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80

หนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นหนังสือจดหมายเหตุที่รวบรวมภาพถ่ายและเอกสาร ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี พิธี และกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 1 ชุดประกอบด้วยหนังสือปกแข็งพิมพ์สี่สี 2 เล่ม บรรจุในกล่องสวยงาม จำหน่ายชุดละ 1,600 บาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทูมธานี โทร 02-9027940

(จำนวนผู้เข้าชม 560 ครั้ง)