...

จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ
  • ย้อนกลับ
  • จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

หนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม  ฑ.ศ. 2547 เป็นหนังสือที่ได้เรียบเรียงเหตุการณ์ พระราชพิธี พิธี และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคราวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 1 ชุด ประกอบด้วยหนังสือปกแข็งพิมพ์สี่สีจำนวน 2 เล่ม จำหน่ายราคาชุดละ 1,400 บาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทูมธานี โทร 02-9027940

(จำนวนผู้เข้าชม 842 ครั้ง)