...

แท่งแก้วทับกระดาษ

แท่งแก้วทับกระดาษ ทำจากแก้วใสเห็นลายเส้นของอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เหมาะสมที่จะเป็นของที่ระลึก ราคาอันละ 150 บาท สินค้ามีจำนวนจำกัด

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทูมธานี โทร 02-9027940

(จำนวนผู้เข้าชม 868 ครั้ง)