...

กิจกรรม "เดิน วิ่ง เปลี่ยนชีวิต"

วันที่อาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๓๐น.ได้มีการจัดงาน "เดิน วิ่ง เปลี่ยนชีวิต" เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การท่องเที่ยวสถานที่สำคัญจังหวัดปทุมธานีและสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลปทุมธานีและโรงพยาบาลคลองหลวง โดยมี  นาย นิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางบุศยารัตน์ คู่เทียม ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้ งานนี้จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 493 ครั้ง)