...

แถลงข่าวกิจกรรม "เดิน วิ่ง เปลี่ยนชีวิต"

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐น. จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม "เดิน วิ่ง เปลี่ยนชีวิต" เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การท่องเที่ยวสถานที่สำคัญจังหวัดปทุมธานีและสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลปทุมธานีและโรงพยาบาลคลองหลวง โดยมี นาย นิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางบุศยารัตน์ คู่เทียม ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน งานนี้จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และจะมีการจัดงานในวันที่อาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 

(จำนวนผู้เข้าชม 460 ครั้ง)