...

อบต.ธำรงค์ จ.กำแพงเพชร และอบต.ควนพัง จ.นครศรีธรรมราช เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560  อบต.ธำรงค์ จ.กำแพงเพชร  100 คน อบต.ควนพัง จ.นครศรีธรรมราช 200 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี(จำนวนผู้เข้าชม 362 ครั้ง)