...

หนังสือและของที่ระลึกเหมาะสำหรับผู้สะสม

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำหน่ายหนังสือจดหมายเหตุและสมุดภาพอันทรงคุณค่า อันประกอบไปด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และของที่ระลึกเหมาะสำหรับผู้สนใจและนักสะสม 

ชมสินค้า

สนใจติดต่อได้ที่หอจดหมายเหตุเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร 02-9027940

(จำนวนผู้เข้าชม 480 ครั้ง)