...

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนำประชาชนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เทศบาล ต.วังไทร จ.นครราชสีมา 250 คน เทศบาล ต.สีมงคล จ.นครราชสีมา 210 คน อบต. พุนกยูง จ.นครสวรรค์ 90 คน อบต.หนองช้างแล่น จ.ตรัง 50 คน และอบต.หนองแวงนางเบ้า จ.ขอนแก่น 50 คน รวมทั้งสิ้น 650 คน เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 381 ครั้ง)