...

หอคำนครน่าน : จากที่ประทับเจ้าผู้ครองนคร สู่ศาลากลางจังหวัด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
บทความจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ในจุลสารแป้นเกล็ด
จุลสารเรื่องราวอาคารเก่า สาระความรู้ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์อาคารเก่าเมืองน่าน
ฉบับที่ ๑๘ มิถุนายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง "หอคำนครน่าน : จากที่ประทับเจ้าผู้ครองนคร สู่ศาลากลางจังหวัด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน"
อ่านเนื้อหาและบทความอื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/.../pfbid02FRn1H5BeaQx467JYS6qtJ...

(จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง)