...

วัดภูมินทร์
"วัดภูมินทร์"
Wat Phumin
.
วัดภูมินทร์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางมากมายมายลโฉมความงดงามของศิลปะล้านนา อีกทั้งยังมาเพื่อกราบไหว้สักการะองค์พระประะานสี่ทิศ
.
จัดทำโดย นางสาว สุภาวดี คำยวง
นิสิตโครงการสหกิจศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


(จำนวนผู้เข้าชม 322 ครั้ง)